ZASADY KORZYSTANIA Z NOCLEGÓW W DOMU PRACY TWÓRCZEJ„SZTUKATERIA” w Szczecinie przy ul. Śląskiej 4

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz korzystania z obiektu SZTUKAteria przy ul. Śląskiej 4, który należy do Akademii Sztuki w Szczecinie.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu w całości.

3. Każdorazowo przy zameldowaniu prosimy o okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podanie niezbędnych danych: imię i nazwisko gości, aktualny adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 10:00.

5. W celu przedłużenia doby hotelowej prosimy o kontakt z recepcją; przedłużenie doby hotelowej powyżej 2 godz. jest płatne jak za ½ doby hotelowej.

6. Przy każdorazowym opuszczaniu obiektu prosimy o pozostawienie kluczy w recepcji.

7. W pokojach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00; prosimy Państwa o zachowanie, które nie zakłóca pobytu innym gościom.

8. Ze względów bezpieczeństwa, obiekt jest zamykany na noc; jeżeli planujecie Państwo późny przyjazd lub powrót do pokoju, prosimy o kontakt pod nr tel: 664 080 233.

9. Zaliczkę za 1-szą dobę hotelową należy uiścić przed przyjazdem; w razie anulacji rezerwacji opłata nie podlega zwrotowi.

10. Hasło dostępu do WiFi: +sztukahot+ 11. Goście odwiedzający Państwa, mogą przebywać w pokoju do godz. 22:00 lub dłużej w przypadku opłacenia pobytu.

12. W przypadku niezgłoszenia dodatkowej osoby, która korzysta z noclegu w obiekcie, będziecie Państwo obciążeni opłatą zgodną z obowiązującym cennikiem.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hostelowego (wyjątek stanowią: zasilacz ładowania telefonu komórkowego, komputer przenośny, elektryczna golarka, suszarka do włosów);

14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub koszty związane z dodatkowym sprzątaniem pokoju .

15. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia, w przypadku naruszenia tego zakazu, gość będzie obciążony kosztem ozonowania pokoju i wyłączeniem pokoju z eksploatacji w wysokości 300 zł.

16. W przypadku naruszenia postanowień Zasad korzystania z noclegów, możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.

17. Wszelkie pytania, uwagi, sugestie, prosimy przekazywać bezpośrednio pracownikom recepcji SZTUKAterii lub na adres: recepcja@sztuka.teria.eu

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie (70-562) przy pl. Orła Białego 2 prowadząca/będąca właścicielem DPT SZTUKAteria. Inspektor Ochrony Danych w Akademii Sztuki jest dostępny/a pod adresem e-mail: iod@akademiasztuki.eu. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu realizacji umowy o realizację usług hotelarskich. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat.

Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.